Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu
ul. Szkolna 21
78- 123 Siemyśl
tel. 94 35 88 018
e-mail:  biblioteka@siemysl.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu
Filia Nr 1 w Charzynie
ul. Wojska Polskiego 11
78-122 Charzyno
tel. 94 35 82 092
e-mail:  biblioteka.charzyno@siemysl.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu
Filia nr 2 w Trzyniku
Trzynik 19
78-123 Siemyśl
tel. 94 35 12 829
e-mail:  biblioteka.trzynik@siemysl.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu
Filia nr 3 w Byszewie
Byszewo 10
78-123 Siemyśl
e-mail: biblioteka.byszewo@siemysl.pl

Dni i godziny otwarcia    »»»