Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca Wójta


ZASTĘPCA WÓJTA

będący jednocześnie Kierownikiem

Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa

mgr inż. Andrzej Misiak

tel. 943 585 336

e-mail: a.misiak@siemysl.pl


Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) zastępowanie Wójta w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków wynikających z innych przyczyn;

2) kierowanie pracą Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa;

3) kierowanie pracą  Stacji Obsługi;

4) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.