Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

ZASTĘPCA WÓJTA

AGNIESZKA ANDZIAK


będąca jednocześnie Kierownikiem
Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa

telefon: 943 585 316telefon komórkowy: 509 407 093

e-mail: a.andziak@siemysl.pl


Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) zastępowanie Wójta w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków  wynikającej z innych przyczyn;
2) prowadzenie spraw realizacji inwestycji gminnych;
3) kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa;
4) kierowanie i nadzór nad  pracą Stacji Obsługi;
5) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.