Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siemyśl.Zarządzenie Nr 145/10

6.4 MBPobierz

Zarządzenie Nr 8/11 zmieniające

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 9/11 zmieniające

409 KBPobierz

Zarządzenie Nr 14/11 zmieniające

245 KBPobierz

Zarządzenie Nr 2/12 zmieniające

271 KBPobierz

Zarządzenie Nr 6/15 zmieniające

539 KBPobierz

Zarządzenie Nr 6/16 zmieniające

686 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/16 zmieniające

3.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 13/17 zmieniające

1.7 MBPobierz

Zarządzenie Nr 5/18 zmieniające

5.4 MBPobierz

Zarządzenie Nr 13/18 zmieniające

2.7 MBPobierz