Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Wójt Gminy Siemyśl

w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje we wtorki

w godzinach 14.00 - 16.00

Skargi i wnioski

w Urzędzie Gminy

przyjmuje i rozpatruje

Podinspektor Danuta Dobrowolska

(pok. nr 102)