Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Raport o stanie gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa

im. Noblistów Polskich

w Siemyślu

ul. Szkolna 10

78-123 Siemyśl


tel. 94 35 88 025,  94 35 88 201

tel./fax: 94 35 88 068

e-mail: zs.siemysl@siemysl.pl

www.szkola.siemysl.pl

Dyrektor - Zbigniew Walkiewicz