Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statuty sołectw

Statuty sołectw Gminy Siemyśl zostały uchwalone Uchwałą Nr 97/XIV/04 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 609 z dnia 12.05.2004 r.)

Załączniki do uchwały:

załącznik nr 1 - statut sołectwa Białokury
załącznik nr 2 - statut sołectwa Byszewo
załącznik nr 3 - statut sołectwa Charzyno
załącznik nr 4 - statut sołectwa Kędrzyno
załącznik nr 5 - statut sołectwa Morowo
załącznik nr 6 - statut sołectwa Niemierze
załącznik nr 7 - statut sołectwa Nieżyn
załącznik nr 8 - statut sołectwa Siemyśl
załącznik nr 9 - statut sołectwa Świecie Kołobrzeskie
załącznik nr 10 - statut sołectwa Trzynik
załącznik nr 11 - statut sołectwa Unieradz

 

 

 

 Uchwała Nr 97_XIV_04 statuty sołectw.pdf

61 KBPobierz

Załącznik Nr 10 Statut Sołectwa Trzynik.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 9 Statut Sołectwa Świecie Kołobrzeskie.pdf

55 KBPobierz

Załącznik Nr 8 Statut Sołectwa Siemyśl.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 7 Statut Sołectwa Nieżyn.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 6 Statut Sołectwa Niemierze.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 5 Statut Sołectwa Morowo.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 3 Statut Sołectwa Charzyno.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 2 Statut Sołectwa Byszewo.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Statut Sołectwa Białokury.pdf

54 KBPobierz

Załacznik Nr 4 Statut Sołectwa Kędrzyno.pdf

54 KBPobierz

Załącznik Nr 11 Statut Sołectwa Unieradz.pdf

54 KBPobierz