Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz sołectw, sołtysi, liczba mieszkańców

1. SIEMYŚL                           

- obejmuje miejscowość Siemyśl

Sołtys - Barbara Kosz

Liczba mieszkańców: 921

stan na: 31 grudnia 2018 r.

2. CHARZYNO                        

- obejmuje miejscowość Charzyno

Sołtys - Dorota Wasylów

Liczba mieszkańców: 935

stan na: 31 grudnia 2018 r.

3. BIAŁOKURY                       

- obejmuje miejscowość Białokury

Sołtys - Krystyna Wojtaszek

Liczba mieszkańców: 259

stan na: 31 grudnia 2018 r.

4. ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE      

- obejmuje miejscowość Świecie Kołobrzeskie

Sołtys - Teresa Dobrowolska

Liczba mieszkańców: 120

stan na: 31 grudnia 2018 r.

5. MOROWO                          

- obejmuje miejscowość Morowo

Sołtys - Wanda Domańska

Liczba mieszkańców: 101

stan na: 31 grudnia 2018 r.

6. BYSZEWO

- obejmuje miejscowość Byszewo

Sołtys - Krzysztof Wers

Liczba mieszkańców: 138

stan na: 31 grudnia 2018 r.

7. KĘDRZYNO

- obejmuje miejscowości: Kędrzyno - 252, Paprocie - 46, Wędzice - 0

Sołtys - Karolina Ciechowska

Liczba mieszkańców: 298

stan na: 31 grudnia 2018 r.

8. NIEMIERZE

-  obejmuje miejscowości: Niemierze - 155, Grabowo - 0

Sołtys - Daniel Chabera

Liczba mieszkańców: 155

stan na: 31 grudnia 2018 r.

9. NIEŻYN

 -  obejmuje miejscowości: Nieżyn - 232, Mącznik - 43

Sołtys - Katarzyna Gołofit

Liczba mieszkańców: 275

stan na: 31 grudnia 2018 r.

10.TRZYNIK

-  obejmuje miejscowość: Trzynik - 419, Wszemierzyce - 1

Sołtys - Izabela Sochacka

Liczba mieszkańców: 420

stan na: 31 grudnia 2018 r.

11.UNIERADZ

-  obejmuje miejscowości: Unieradz - 75, Izdebno - 21

Sołtys - Marian Kurnik

Liczba mieszkańców: 96

stan na: 31 grudnia 2018 r.


OGÓŁEM GMINA SIEMYŚL - 3718 mieszkańców.