Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz sołectw, sołtysi, liczba mieszkańców

1. SIEMYŚL                           

- obejmuje miejscowość Siemyśl

Sołtys - Barbara Kosz

Liczba mieszkańców: 905

stan na: 31 grudnia 2016 r.

2. CHARZYNO                        

- obejmuje miejscowość Charzyno

Sołtys - Dorota Wasylów

Liczba mieszkańców: 919

stan na: 31 grudnia 2016 r.

3. BIAŁOKURY                       

- obejmuje miejscowość Białokury

Sołtys - Krystyna Wojtaszek

Liczba mieszkańców: 279

stan na:  31 grudnia 2016 r.

4. ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE      

- obejmuje miejscowość Świecie Kołobrzeskie

Sołtys - Teresa Dobrowolska

Liczba mieszkańców: 134

stan na:  31 grudnia 2016 r.

5. MOROWO                          

- obejmuje miejscowość Morowo

Sołtys - Wanda Domańska

Liczba mieszkańców: 102

stan na:  31 grudnia 2016 r.

6. BYSZEWO

- obejmuje miejscowość Byszewo

Sołtys - Regina Lempkowska-Wójcik

Liczba mieszkańców: 133

stan na:  31 grudnia 2016 r.

7. KĘDRZYNO

- obejmuje miejscowości: Kędrzyno - 245, Paprocie - 49, Wędzice - 0

Sołtys - Karolina Ciechowska

Liczba mieszkańców: 294

stan na: 31 grudnia 2016 r.

8. NIEMIERZE

-  obejmuje miejscowości: Niemierze - 154, Grabowo - 0

Sołtys - Celina Andrusieczko

Liczba mieszkańców: 162

stan na:  31 grudnia 2016 r.

9. NIEŻYN

 -  obejmuje miejscowości: Nieżyn - 238, Mącznik - 40

Sołtys - Ryszard Budzik

Liczba mieszkańców: 278

stan na:  31 grudnia 2016 r.

10.TRZYNIK

-  obejmuje miejscowość: Trzynik - 429, Wszemierzyce - 1

Sołtys - Marzena Zasadzka

Liczba mieszkańców: 430

stan na:  31 grudnia 2016 r.

11.UNIERADZ

-  obejmuje miejscowości: Unieradz - 78, Izdebno - 21

Sołtys - Marian Kurnik

Liczba mieszkańców: 99

stan na: 31 grudnia 2016 r.

OGÓŁEM GMINA SIEMYŚL - 3765 mieszkańców.