Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Wykaz sołectw, sołtysi, liczba mieszkańców

1. SIEMYŚL                           

- obejmuje miejscowość Siemyśl

Sołtys - Barbara Kosz

Liczba mieszkańców: 966

stan na: 31 grudnia 2020 r.

2. CHARZYNO                        

- obejmuje miejscowość Charzyno

Sołtys - Dorota Wasylów

Liczba mieszkańców: 971

stan na: 31 grudnia 2020 r.

3. BIAŁOKURY                       

- obejmuje miejscowość Białokury

Sołtys - Krystyna Wojtaszek

Liczba mieszkańców: 253

stan na: 31 grudnia 2020 r.

4. ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE      

- obejmuje miejscowość Świecie Kołobrzeskie

Sołtys - Teresa Dobrowolska

Liczba mieszkańców: 122

stan na: 31 grudnia 2020 r.

5. MOROWO                          

- obejmuje miejscowość Morowo

Sołtys - Wanda Domańska

Liczba mieszkańców: 97

stan na: 31 grudnia 2020 r.

6. BYSZEWO

- obejmuje miejscowość Byszewo

Sołtys - Krzysztof Wers

Liczba mieszkańców: 134

stan na: 31 grudnia 2020 r.

7. KĘDRZYNO

- obejmuje miejscowości: Kędrzyno - 246, Paprocie - 48, Wędzice - 0

Sołtys - Karolina Ciechowska

Liczba mieszkańców: 294

stan na: 31 grudnia 2020 r.

8. NIEMIERZE

-  obejmuje miejscowości: Niemierze - 147, Grabowo - 0

Sołtys - Daniel Chabera

Liczba mieszkańców: 156

stan na: 31 grudnia 2020 r.

9. NIEŻYN

 -  obejmuje miejscowości: Nieżyn - 248, Mącznik - 43

Sołtys - rezygnacja z funkcji sołtysa

Liczba mieszkańców: 291

stan na: 31 grudnia 2020 r.

10.TRZYNIK

-  obejmuje miejscowość: Trzynik - 417, Wszemierzyce - 0

Sołtys - Izabela Sochacka

Liczba mieszkańców: 426

stan na: 31 grudnia 2020 r.

11.UNIERADZ

-  obejmuje miejscowości: Unieradz - 72, Izdebno - 22

Sołtys - Marian Kurnik

Liczba mieszkańców: 94

stan na: 31 grudnia 2020 r.


OGÓŁEM GMINA SIEMYŚL - 3786 mieszkańców.