Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

RADA GMINY SIEMYŚL KADENCJI 2014-2018

- Pliszka Jacek - Przewodniczący Rady

- Wojciechowski Adrian - Wiceprzewodniczący Rady

- Chabera Stanisław

- Kuźmicz Adam

- Lempkowska-Wójcik Regina

- Musiał Dorota

- Nowaczyk Olga

- Pietruszczyński Dariusz

- Pietruszyński Paweł

- Rduch Walenty

- Szpak Beata

- Szymański Jacek

- Tasak Janusz

- Wilczyńska Wiesława

- Zielińska Renata


KOMISJA DS. BUDŻETU, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1) Dorota Musiał - Przewodnicząca Komisji

2) Olga Nowaczyk - Członek Komisji

3) Stanisław Chabera - Członek Komisji

4) Adam Kuźmicz - Członek Komisji

5) Jacek Szymański - Członek Komisji

KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU

1) Adrian Wojciechowski - Przewodniczący Komisji

2) Beata Szpak - Członek Komisji

3) Paweł Piertuszyński - Członek Komisji

4) Walenty Rduch - Członek Komisji

5) Janusz Tasak - Członek Komisji

6) Renata Zielińska - Członek Komisji

KOMISJA REWIZYJNA

1) Wiesław Wilczyńska - Przewodnicząca Komisji

2) Dorota Musiał - Członek Komisji

3) Adrian Wojciechowski - Członek Komisji

4) Dariusz Pietruszczyński - Członek Komisji

5) Stanisław Chabera - Członek Komisji