Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Wybory w Sołectwie Świecie Kołobrzeskie

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia, że zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Świecie Kołobrzeskie, odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Świeciu Kołobrzeskim.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybory Sołtysa.
3. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
4. Wybory Rady Sołeckiej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji (20% uprawnionych mieszkańców) zebranie wiejskie odbędzie się w tzw. „drugim terminie” – tj. tego samego dnia o godz. 18.30.
W drugim terminie ważność zebrania niezależna jest od frekwencji.