Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Urząd Gminy Siemyśl zapewnia usługę tłumacza migowego na wniosek.

Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego proszone są o wysłanie e-maila z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy lub przesłanie wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego.

Kontakt z Urzędem Gminy Siemyśl:
– telefon: 94 35 88 013, 94 35 88 017,
– telefon komórkowy: 690 120 656 (możliwość komunikacji SMS i /lub MMS)
– fax: 94 35 85 315,
– e-mail: ug_siemysl@post.pl,
– skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP.

Ustalimy termin spotkania w celu sprawnego załatwienia sprawy.

Wnioski znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – http://bip.siemysl.pl/index.php?id=287969

 

Połączenie z tłumaczem języka migowego