Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

2021-07-01 l Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

487 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela nr 1 - kryteria oceny formalnej

13.0 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela nr 2 - kryteria oceny merytorycznej

15.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - oferta

53 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - umowa

56 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania

42 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o posiadanym koncie bankowym

11.4 KBPobierzPodgląd pliku