Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Harmonogramy odbioru odpadów na 2021 r.

Charzyno, Niemierze

601 KBPobierzPodgląd pliku

Byszewo

597 KBPobierzPodgląd pliku

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

562 KBPobierzPodgląd pliku

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno, Paprocie

606 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram - trudnodostępne

569 KBPobierzPodgląd pliku

Odpady biodegradowalne - Wspólnoty mieszkaniowe: Trzynik: 12B, 12F, 12H i Siemyśl Topolowa 2

415 KBPobierzPodgląd pliku

Odpady biodegradowalne - Wspólnota mieszkaniowa: Białokury 8

414 KBPobierzPodgląd pliku