Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Harmonogramy odbioru odpadów na 2021 r.

Charzyno, Niemierze

601 KBPobierzPodgląd pliku

Byszewo

597 KBPobierzPodgląd pliku

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

562 KBPobierzPodgląd pliku

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno, Paprocie

606 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram - trudnodostępne (Charzyno 1, 9a, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Charzyno Spacerowa 68, 85,95 Świecie Kołobrzeskie 28,30, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, 25C, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, Topolowa 59, 60,62, Łąkowa 22, Byszewo 29)

572 KBPobierzPodgląd pliku

Odpady biodegradowalne - Wspólnoty mieszkaniowe: Trzynik: 12B, 12F, 12H i Siemyśl Topolowa 2

415 KBPobierzPodgląd pliku

Odpady biodegradowalne - Wspólnota mieszkaniowa: Białokury 8

414 KBPobierzPodgląd pliku