Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Charzyno, Niemierze

668 KBPobierzPodgląd pliku

Byszewo

521 KBPobierzPodgląd pliku

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

564 KBPobierzPodgląd pliku

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno, Paprocie

569 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram - trudnodostępne (Charzyno 1, 9a, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Charzyno Spacerowa 68, 85,95 Świecie Kołobrzeskie 28,30, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, 25C, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, Topolowa 59, 60,62 Byszewo 29)

631 KBPobierzPodgląd pliku

Odpady biodegradowalne - Wspólnota mieszkaniowa: Białokury 8

366 KBPobierzPodgląd pliku

Odpady biodegradowalne - Wspólnota mieszkaniowa: Trzynik: 12B, 12F, 12H i Siemyśl Topolowa 2

367 KBPobierzPodgląd pliku