Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SIEMYŚL z dnia 14 marca 2020 r.

     W  celu  przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu  się  koronawirusa SARS-CoV-2  w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania  Urząd Gminy Siemyśl oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu będą zamknięte dla klientów.

     Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub  e-mail).

     W    sprawach    nagłych    możliwa    będzie   wizyta  w  urzędzie   –   po  wcześniejszym   uzgodnieniu z pracownikiem.
Nr telefonu do UG Siemyśl – 94 35 88 013, 94 35 88 017
Nr telefonu do OPS w Siemyślu – 94 35 88 239

     Zasady funkcjonowania administracji w szkołach na terenie Gminy Siemyśl, w tym sprawa przyjmowania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych, których  termin  składania  upływa  16 marca br.,  zostaną  określone  przez dyrektorów szkół i podane do wiadomości publicznej – w szczególności poprzez ogłoszenie informacji na stronach internetowych szkół.

     Od  dnia 16  marca  br.  również  punkt  kasowy  PBS w Świdwinie  Oddział w Gościnie,  zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Siemyśl, będzie funkcjonował w skróconym czasie – w godz. 9.00-11.00.