Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Apel Wójta Gminy do rodziców i dzieci

      Wójt Gminy Siemyśl apeluje do rodziców i dzieci, żeby nie traktować  2 tygodni wolnych od zajęć szkolnych jako dodatkowych ferii.  W tym okresie należy unikać skupisk ludzkich i ograniczać wychodzenie z domu. Jest to czas, który ma zabezpieczyć naszych bliskich przed ewentualnym zagrożeniem.
     Proszę o zachowanie obowiązujących obecnie zasad higieny.