Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021

Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 21 stycznia 2020 r.

0.9 MBPobierz

Informacja Wójta Gminy Siemyśl z dnia 21 stycznia 2020 r. - kryteria do oddziałów przedszkolnych

766 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy Siemyśl z dnia 21 stycznia 2020 r. - kryteria do klas I

614 KBPobierz