Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od dnia 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Siemyśl będą obowiązywały  następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •  23,00 zł miesięcznie za mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 46,00 zł miesięcznie za mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas – do 15 dnia  każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe.