Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Harmonogramy odbioru odpadów na 2020 r. UWAGA - zmiana dni odbioru odpadów

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

449 KBPobierzPodgląd pliku

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno, Paprocie

453 KBPobierzPodgląd pliku

Byszewo

449 KBPobierzPodgląd pliku

Charzyno, Niemierze

449 KBPobierzPodgląd pliku

Miejsca trudnodostępne: Charzyno 1, 9a, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Charzyno: Spacerowa 68, 85,95, Świecie Kołobrzeskie 28,30, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, 25C, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, Topolowa 59, 60, 62, Byszewo 29

342 KBPobierzPodgląd pliku