Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

INFORMACJA

             Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Wydział Ochrony Środowiska informuje, że od dnia 24 stycznia 2018r. funkcjonuje:

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Marszałek Województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwany dalej "rejestrem" – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701)

Pismo Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu    »»»