Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Zaproszenie

532 KBPobierzPodgląd pliku

1. wzór formularza ofertowego

63 KBPobierzPodgląd pliku

2. wykaz wykonanych prac

36 KBPobierzPodgląd pliku

3. oświadczenie o dysponowaniu sprzętem

27 KBPobierzPodgląd pliku

4. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy z firmą, która przyjmuje odpady do unieszkodliwienia

25 KBPobierzPodgląd pliku

5. projekt umowy

30 KBPobierzPodgląd pliku