Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Siemyśl za 2018 r.

Bilans z wykonania budżetu

0.9 MBPobierz

Bilans jednostki

1.8 MBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu

1.6 MBPobierz

Rachunek zysków i strat

1.3 MBPobierz

Informacja dodatkowa

0.9 MBPobierz