Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 r.

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

668 KBPobierz

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno

690 KBPobierz

Byszewo, Charzyno, Niemierze

664 KBPobierz

Miejsca trudnodostepne: Charzyno 1, 9a, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Charzyno: Spacerowa 68, 85,95, Świecie Kołobrzeskie 28,30, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, 25C, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, Topolowa 60, ul. Lipowa 3j, Byszewo 29

725 KBPobierz