Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 r.

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

668 KBPobierz

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno

690 KBPobierz

Byszewo, Charzyno, Niemierze

664 KBPobierz

Miejsca trudnodostepne: Charzyno 1, 9a, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Charzyno: Spacerowa 68, 85,95, Świecie Kołobrzeskie 28,30, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, 25C, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, Topolowa 60, ul. Lipowa 3j, Byszewo 29

725 KBPobierz