Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 r.

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

668 KBPobierzPodgląd pliku

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno

690 KBPobierzPodgląd pliku

Byszewo, Charzyno, Niemierze

664 KBPobierzPodgląd pliku

Miejsca trudnodostepne: Charzyno 1, 9a, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Charzyno: Spacerowa 68, 85,95, Świecie Kołobrzeskie 28,30, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, 25C, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, Topolowa 60, ul. Lipowa 3j, Byszewo 29

725 KBPobierzPodgląd pliku