Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja II/18 - 29 listopada 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 3/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego    »»»

- uchwałę Nr 4/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu     »»»

- uchwałę Nr 5/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej    »»»

- uchwałę Nr 6/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji    »»»

- uchwałę Nr 7/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 8/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 9/II/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2018 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl    »»»