Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja II/18 - 29 listopada 2018 r.

Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

38 KBPobierz

Powołanie Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

38 KBPobierz

Powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

38 KBPobierz

Powołanie Komisji Rewizyjnej

38 KBPobierz

Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

38 KBPobierz

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.

38 KBPobierz

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.

38 KBPobierz

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl

38 KBPobierz