Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XL/18 - 29 października 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 29 października 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 248/XL/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 249/XL/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 250/XL/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2018 r. w sprawie odwołania drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty    »»»

- uchwałę Nr 251/XL/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli    »»»

- uchwałę Nr 252/XL/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019    »»»