Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.10.2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»» 

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 266)    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 267)    »»»

- w sprawie odwołania drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (druk nr 268)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 269)    »»»

oraz

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2017/2018 (druk nr 270)    »»»


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 271)    »»»