Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

"Świadczenie usług przewozowych i opiekuńczych w zakresie dowozu i odwozu uczniów i dzieci do szkół oraz oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Siemyśl"

Ogłoszenie

8.4 MBPobierz

SIWZ

317 KBPobierz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

34 KBPobierz

załącznik nr 2 - projekt umowy

67 KBPobierz

załącznik nr 3 - oświadczenie - spełnienie warunków udziału

20 KBPobierz

załącznik nr 4 - oświadczenie - przesłanki wykluczenia

26 KBPobierz

załącznik nr 5 - oświadczenie - zatrudnienie kierowców i opiekunów

26 KBPobierz

załącznik nr 6 - oświadczenia - uprawnienia

30 KBPobierz

załącznik nr 7 - oświadczenie - przynależność do grupy kapitałowej

33 KBPobierz