Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

189 KBPobierz

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

193 KBPobierz

załącznik nr 3 - wzór umowy

96 KBPobierz

link do strony ogłoszenia - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123913

10.4 KBPobierz