Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na realizację projektu "Tworzenie mieszkania chronionego oraz zakup wyposażenia w związku z realizację pkt. 4.7 programu - Za życiem "

Zapytanie

146 KBPobierz

Załącznik nr 1 - przedmiar prac

113 KBPobierz

Załącznik nr 2 - stan istniejący

30 KBPobierz

Załącznik nr 3 - układ projektowany

43 KBPobierz

Załącznik nr 4 - schemat tablic

37 KBPobierz

Załączik nr 5 - elektryka

77 KBPobierz