Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Siemyśl

Zapytanie ofertowe

649 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

24 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie

17.4 KBPobierz

Załącznik nr 3 - opis funkcjonalno-użytkowy

1.5 MBPobierz

Załącznik nr 4 - projekt umowy

9.3 MBPobierz

Koncepcja - model

198 KBPobierz