Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

          Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Siemyśl zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.
         Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na  długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie informujemy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.
Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siemyślu, pok. Nr 117 (informacja pod numerem telefonu 94 35 85 311).

Więcej informacji     »»»