Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek w ramach projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl". Ogłoszenie o zamówieniu dot. wycieczek: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1120264

348 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

38 KBPobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

212 KBPobierz