Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl”

223 KBPobierz

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

189 KBPobierz

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

193 KBPobierz

załącznik nr 3 - wzór umowy

96 KBPobierz