Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXV/18 - 28 lutego 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 28 lutego 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 203/XXXV/18  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 204XXXV/18  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 205/XXXV/18  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy    »»»

- uchwałę Nr 206/XXXV/18  w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych    »»»

- uchwałę Nr 207/XXXV/18  w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu    »»»