Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXIV/18 - 17 stycznia 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 17 stycznia 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 199/XXXIV/17  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 200/XXXIV/17  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 201/XXXIV/17  w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego    »»»

- uchwałę Nr 202/XXXIV/17  w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Siemyśl    »»»