Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 17.01.2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji     »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 218)    »»»  

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 219)    »»» 

- w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 220)    »»»

- w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 221)    »»»