Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Byszewo, Charzyno, Niemierze

654 KBPobierz

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

655 KBPobierz

Mącznik, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Kędrzyno

644 KBPobierz

Miejsca trudnodostępne: Charzyno 1, 9/2, 9a, 7P, 10/1, 10/2, 11, 11A, 12, 12Zi, 13, 13A, 14, Izdebno 14, 15, Mącznik 1, Niemierze 3A, 5A, 21A, 23, Nieżyn 17/1, 38, 38A, Siemyśl 3, 4, 16, Siemyśl ul. Szkolna 5A, 11, 27, 29, 48, ul. Ogrodowa 17, 19, Byszewo 29, Świecie Kołobrzeskie 28, 30

713 KBPobierz