Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXIII/17 - 18 grudnia 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 18 grudnia 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 193/XXXII/17  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 194/XXXII/17  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 195/XXXII/17  w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych    »»»

- uchwałę Nr 196/XXXII/17  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 197/XXXII/17  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022    »»»

- uchwałę Nr 198/XXXII/17  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018    »»»