Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 18.12.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 212) - uchwała zostanie przedłożona na posiedzeniu Komisji Rady Gminy

- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych (druk nr 213)    »»»

oraz

- uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 214)    »»»

- uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022 (druk nr 215)    »»»