Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Zarządzenie wewnętrzne Nr 11/21 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Siemyśl

559 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 16/21 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Siemyśl

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/22 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Siemyśl

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 17/22 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Siemyśl

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/22 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Siemyśl

64 KBPobierzPodgląd pliku