Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXI/17 - 27 października 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 9 października 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 183 /XXXI/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 184/XXXI/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 185/XXXI/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    »»»