Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 27 października 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»    

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 201)    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 202)    »»»

oraz

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2016/2017 (druk nr 203)    »»»