Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXVIII/17 - 20 czerwca 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 20 czerwca 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następującą uchwałę:

- uchwałę Nr 167/XXVIII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 168/XXVIII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 169/XXVIII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego    »»»

- uchwałę Nr 170/XXVIII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy w miejscowości Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 171/XXVIII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy    »»»