Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

6.0 MBPobierz

SIWZ

435 KBPobierz

Załącznik nr 1 - oferta

258 KBPobierz
34 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania art. 22

250 KBPobierz
15.9 KBPobierz

Załącznik nr 3 - świadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust 1

260 KBPobierz
14.4 KBPobierz

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

519 KBPobierz
12.7 KBPobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

539 KBPobierz
17.2 KBPobierz

Załącznik nr 6 - dach układ istniejący

61 KBPobierz

Załącznik nr 7 - dach układ projektowany

78 KBPobierz

Załącznik nr 8 - ekspertyza str. 1

211 KBPobierz

Załącznik nr 9 - ekspertyza str. 23

641 KBPobierz

Załącznik nr 10 - ekspertyza str. 29

507 KBPobierz

Załącznik nr 11 - przedmiar robót - termomodernizacja dachu

68 KBPobierz

Załącznik nr 12 - przedmiar robót - malowanie budynku szkoły

51 KBPobierz

Załącznik nr 13 - umowa

123 KBPobierz