Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 14.02.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji   »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siemyśl (druk nr 156)    »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 157)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 158)    »»»

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (druk nr 159)    »»»