Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXI/16 - 27 października 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 27 października 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 121/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 122/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej    »»»

- uchwałę Nr 124/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy    »»»

- uchwałę Nr 125/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 126/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości    »»»