Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 27.10.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 134)    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 135)    »»»

- w sprawie opłaty targowej (druk nr 136)    »»»

- w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 137)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 138)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 139)    »»»

oraz

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2015/2016    »»»