Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

WYSTAWKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

 

Urząd Gminy Siemyśl informuje, iż w listopadzie 2016 r. na terenie Gminy Siemyśl zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon z samochodów osobowych.

Zbiórka obejmować będzie:

·        stare meble (wersalki, stoły, krzesła, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.),

·        zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),

·        zużyte opony z samochodów osobowych oraz opakowania po chemikaliach (w szczególności farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.).

Odpady nie objęte „wystawką” nie będą odbierane. Odpady takie będą traktowane jako zaśmiecanie gminy. O zaistnieniu takiej sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiona Policja.

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej w sposób umożliwiający przejście lub przejazd, w terminach podanych w harmonogramie „wystawek”.

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 700 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 35 85 316.

 

 

 

Odpady będą odbierane od godziny 700  sprzed posesji według następującego harmonogramu:

Lp.

Miejscowość

Data „wystawki”

1.

Siemyśl ul. Kołobrzeska

16.11.2016

2.

Siemyśl ul. Kościelna

16.11.2016

3.

Siemyśl ul. Topolowa

16.11.2016

4.

Siemyśl ul. Malinowa

16.11.2016

5.

Siemyśl ul. Ks. A. Wyciślika

16.11.2016

6.

Siemyśl ul. Lipowa

16.11.2016

7.

Siemyśl ul. Szkolna

18.11.2016

8.

Siemyśl ul. Sportowa

18.11.2016

9.

Siemyśl ul. Ogrodowa

18.11.2016

10.

Siemyśl ul. Polna

18.11.2016

11.

Siemyśl Kolonia

18.11.2016

12.

Charzyno ul. Wojska Polskiego

09.11.2016

13.

Charzyno ul. Wodna

09.11.2016

14.

Charzyno ul. Zielona

09.11.2016

15.

Charzyno ul. Krótka

09.11.2016

16.

Charzyno ul. Leśna

09.11.2016

17.

Charzyno ul. Lipowa

14.11.2016

18.

Charzyno ul. Szkolna

14.11.2016

19.

Charzyno ul. Polna

14.11.2016

20.

Charzyno Kolonia

14.11.2016

21.

Białokury

03.11.2016

Białokury Wspólnota mieszkaniowa

03.11.2016

22.

Byszewo

03.11.2016

23.

Morowo

03.11.2016

24.

Mącznik

03.11.2016

25.

Niemierze

03.11.2016

26.

Paprocie

03.11.2016

27.

Kędrzyno

03.11.2016

28.

Izdebno

07.11.2016

29.

Nieżyn

07.11.2016

30.

Świecie Kołobrzeskie

07.11.2016

31.

Unieradz

07.11.2016

32.

Trzynik

07.11.2016

Trzynik Wspólnoty mieszkaniowe

07.11.2016