Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XX/16 - 29 września 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 29 września 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 104/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.   »»»

- uchwałę Nr 105/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 106/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   »»»

- uchwałę Nr 107/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 108/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 109/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 110/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 111/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 112/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 113/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 114/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 115/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 116/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 117/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 118/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   »»»

- uchwałę Nr 119/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 120/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl  »»»