Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.09.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 116)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 117)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 118)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 119)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 120)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 121)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 122)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 123)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 124)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 125)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 126)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 127)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 128)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 129)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 130)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 131)    »»»

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 132)    »»»

oraz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 133)    »»»